Zoek

De gebruiksvoorwaarden van Smartson

 

Voor de verwerking met betrekking tot geheimhouding, uw gegevens, cookies en meer, zie het privacybeleid van Smartson. U vindt het privacybeleid op: https://smartson.nl/privacybeleid/

De volgende termen hebben betrekking op u als gebruiker die wil deelnemen als proefpersoon via Smartson.

Goedkeuring

Wanneer u zich aanmeldt als tester, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en accepteert u het privacybeleid van Smartson.

Het is vrijwillig om het privacybeleid van Smartson te accepteren en Smartson uw persoonsgegevens te laten verwerken. Als u ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken aan Smartson, heeft u de niet mogelijkheid om deel te nemen als tester.

Verplichtingen en het product

De voorwaarden van de specifieke test worden altijd medegedeeld op de pagina waar u zich aanmeldt.
Voor verschillende tests gelden verschillende voorwaarden, of u ontvangt het testproduct gratis, of u moet het product kopen tegen een gereduceerde prijs voor de test. Soms is er de mogelijkheid om het product te kopen na de test en dan is er in het algemeen de mogelijkheid om het product ook te retourneren als u het niet wilt houden. Het kan ook net zo goed zijn dat u geen enige vorm van vergoeding van de fabrikant , of zijn vertegenwoordigers krijgt, of, aan de andere kant, van de concurrenten van de fabrikant of hun vertegenwoordigers.

Als u als tester uw verplichting niet nakomt of de opdracht niet voltooit, kan u gevraagd worden om een vergoeding die overeenkomt met de marktwaarde van het product of u moet het product retourneren in goede toestand. Het is niet toegestaan om het product te verkopen of verpanden binnen 12 weken vanaf het moment dat u het product heeft ontvangen.

Belastingen en heffingen

Testers zijn verantwoordelijk voor alle belastingen, toeslagen en kosten voor goederen en diensten ontvangen voor testdoeleinden.

Delen

Als tester deelt u uw meningen, ervaringen en resultaten in woorden, beelden en video‘s tijdens de testperiode op het gemeenschappelijke blog van Smartson. Delen van de informatie kunnen persoonlijk zijn en als tester heeft u uw toestemming gegeven voor de verwerking van informatie door Smartson en opdrachtgevers van Smartson voor openbaar gebruik voor marketingdoeleinden met betrekking tot het product.

Eerlijke inhoud en persoonlijke deelname

Wanneer u deelneemt als tester, moet u in uw deelname en uw beoordeling van het product eerlijk zijn en niet opzettelijk misleidende of onjuiste gegevens verstrekken. Het is niet mogelijk om anoniem deel te nemen als tester, als dat niet zo is meegedeeld door Smartson aan het begin van de test. Dit betekent dat u een recensie schrift over het product op basis van uw persoonlijke mening en dat uw mening gepresenteerd kan worden met volledige voornaam en achternaam via Smartson en kanalen van de opdrachtgever. Teksten, afbeeldingen, video's en meningen zijn ook beschikbaar voor onbepaalde tijd na beëindiging van de activiteit.

Auteursrecht en beschermd materiaal

U mag geen door gebruikers gegenereerde inhoud leveren die is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, recht van publicatie of ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, recht op publicatie of ander eigendomsrecht.

Goedkeuren van het gebruik van het opgeslagen materiaal

Als tester geeft u er toestemming voor dat Smartson en de opdrachtgevers van Smartson het recht hebben op het gebruik van foto's, video*s en gegevens die u samen met uw naam en foto verstrekt, voor marketingdoeleinden, voor het publiceren op het web en in andere media, zowel nu als in de toekomst, zo lang er enig copyright bestaat. U ziet af van af van het maken van aanspraak op een of alle auteursrechten voor enig door de gebruiker gegenereerd materiaal.

Smartson of opdrachtgevers van Smartson zijn niet verplicht te u enige betaling te bieden voor inhoud die u deelt of de mogelijkheid om door gebruikers gegenereerde inhoud die naar Smartson is verzonden te bewerken, verwijderen of wijzigen.

Niet geschikte materialen

Wij willen u eraan te herinneren dat we elkaar met respect behandelen op het Smartson-blog. Smartson kan te allen tijde gebruikers bewerken, aanpassen of uitschakelen als materiaal en berichten ongepast zijn in de vorm van beledigend, onfatsoenlijk, racistisch of als het haatdragend is jegens een bevolkingsgroep.

Eventuele schade of gevolgen voor de gezondheid

U test het product/de producten als tester op uw eigen initiatief en risico. U zult Smartson of de fabrikant niet verantwoordelijk stellen voor enig effect op uw gezondheid op basis van deze test.

U bent zich er bewust van dat er vermeende risicofactoren kunnen zijn. Als u over uw persoonlijke risicofactoren twijfelt, moet u uw arts raadplegen. Heeft u een ziekte of neemt u medicatie, dan is het uw verantwoordelijkheid om uw arts te raadplegen over mogelijke gezondheidseffecten en of deelname geschikt voor u is .

Leeftijd

Ik bevestig dat ik minstens 18 jaar oud ben, dat ik de voorgaande tekst heb gelezen en begrepen en dat ik in staat ben om te voldoen aan deze overeenkomst.

Wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren wanneer en hoe wij dat geschikt achten. Om u up-to-date te houden met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden, willen wij u verzoeken om de website vaak te bezoeken om op de hoogte blijven.