Zoek

De gebruiksvoorwaarden van Smartson

 

De onderstaande voorwaarden gelden voor degene die een gebruiker is en wil deelnemen als een testpilot voor Smartson. De voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Smartson Consumer Services AB (een bedrijf met org. nr. 556580-0157 en adres Industrigatan 4 A, 112 46 Stockholm). Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: support@smartsontestpilot.zendesk.com

Zie Smartsons beleid inzake persoonsgegevens voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze kunt u hier vinden: https://smartson.nl/privacybeleid/

Toestemming

Wanneer u zich aanmeldt als testpilot gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Smartson, beschreven in dit document. U bevestigt eveneens dat u het beleid van Smartson inzake persoonsgegevens heeft gelezen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u niet deelnemen als testpilot voor Smartson.

Verplichtingen en levering van testproduct

Als testpilot bent u eraan gehouden deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Aanvullende voorwaarden die gelden voor specifieke tests worden altijd gemeld op de pagina waar u zich aanmeldt voor elke test. U dient de voorwaarden te lezen en op te volgen om een testpilot te zijn voor elke specifieke test.

Bij verschillende tests gelden verschillende voorwaarden om toegang te verkrijgen tot het testproduct. Als testpilot krijgt u het product gratis of koopt u het product met korting voorafgaand aan de test. Soms krijgt u de mogelijkheid om het product na de test te kopen. Er is bovendien doorgaans de optie om het product te retourneren indien u het niet wilt houden.

Aanvullende informatie over de levering, herroepingsrecht, klachten en andere wettelijk verplichte informatie is beschikbaar voor iedere specifieke test. Als u als testpilot zich niet houdt aan uw verplichting of de testopdracht niet uitvoert, moet u mogelijk een vergoeding betalen gelijk aan de marktwaarde van het product of dient u mogelijk het product in perfecte staat te retourneren.

Het is niet toegestaan om het product binnen 12 weken na uw ontvangst van het product te verkopen of verpanden. Tijdens deze tijdsperiode blijft het product het eigendom van Smartson of de opdrachtgever van Smartson.

Belastingen en kosten

U bent verantwoordelijk voor alle aanvullende geïnde belastingen voor producten en diensten voor testdoeleinden. Informatie over overige kosten zal verschijnen bij iedere testopdracht.

Delen

Als testpilot deelt u uw meningen, ervaringen en resultaten in woorden, afbeeldingen en video's gedurende de testperiode, via de content-kanalen van Smartson. Bepaalde delen van de informatie kunnen persoonlijk zijn en als testpilot geeft u uw toestemming aan Smartson en de opdrachtgevers van Smartson om de informatie te verwerken om publiekelijk te gebruiken voor marketingdoeleinden over het product. Uw toestemming betekent dat u Smartson en de opdrachtgevers van Smartson het recht geeft om de informatie en het materiaal zonder verdere beperkingen te gebruiken.

Eerlijke inhoud en persoonlijke deelname

Wanneer u deelneemt als testpilot, dient u eerlijk te zijn in uw deelname en in uw beoordeling van het product en niet moedwillig misleidende of onjuiste informatie verschaffen. Dit betekent dat u het product dient te beoordelen op basis van uw persoonlijke mening en dat uw meningen mogen worden gepresenteerd met uw voor- en achternaam in de kanalen van Smartson en zijn opdrachtgevers. Het is niet mogelijk om anoniem deel te nemen als testpilot, tenzij dit specifiek wordt aangegeven door Smartson aan het begin van de test. Teksten, afbeeldingen, video's en meningen zijn ook beschikbaar voor een onbeperkte tijd, na het eindigen van de testopdracht.

Als testpilot dient u onpartijdig te handelen en mag u geen producten beoordelen op basis van directe of indirecte aanwijzingen van iemand anders. Het is van het uiterste belang dat Smartson erop kan vertrouwen dat uw beoordeling niet is beïnvloed door iemand anders dan uzelf. U dient ook te garanderen dat u geen vergoeding ontvangt van een opdrachtgever van Smartson of zijn vertegenwoordigers, of van de concurrentie van de opdrachtgever of hun vertegenwoordigers.

Copyright en beschermd materiaal

Als testpilot mag u geen materiaal indienen dat is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht dat een ander toebehoort, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van zulk een eigendomsrecht. Indien u een andere persoon noemt of beschrijft in beoordelingen of inhoud, dient u de toestemming van die persoon te verkrijgen.

Goedkeuring van geüpload materiaal

Als testpilot geeft u toestemming aan Smartson en de opdrachtgevers van Smartson om afbeeldingen, video's en informatie te gebruiken die u heeft verstrekt aan Smartson, in combinatie met uw naam en afbeelding.

Dit gebruiksrecht omvat marketing zoals publicatie op het internet en in andere media en wordt verleend zonder beperkingen qua tijd en locatie. U mag daarom geen beroep doen op het intellectueel eigendomsrecht van enigerlei materiaal dat u heeft ingediend. Smartson of de opdrachtgevers van Smartson hebben geen verplichting om u een vergoeding aan te bieden voor het materiaal dat u deelt. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u in dat deze vergoedingsovereenkomst redelijk is. Smartson of de opdrachtgevers van Smartson hebben geen verplichting om materiaal dat u ons toestuurt te bewerken, verwijderen of aan te passen.

Niet-geschikt materiaal

We willen u eraan herinneren dat we een goede toon naar elkaar aanslaan op de content-kanalen van Smartson. Smartson kan te allen tijde berichten bewerken of aanpassen, of gebruikers schorsen of berichten verwijderen, indien materiaal als ongepast wordt gezien door beledigende of racistische inhoud.

Mogelijk letsel of impact op de gezondheid

U test het product/de producten als testpilot of uw eigen initiatief en risico. Indien er veiligheidsinstructies gelden voor een product, dient u de informatie te lezen en op te volgen. Smartson heeft geen productaansprakelijkheid in verband met de geteste producten. Zulk een aansprakelijkheid ligt in plaats daarvan bij de opdrachtgever van Smartson.

Leeftijd

Om deel te nemen als testpilot dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om wijzigingen te doen aan de gebruiksvoorwaarden wanneer we dat nodig achten en in welke vorm we dat nodig achten. De wijzigingen gelden voor iedere opdracht die is gestart nadat de wijzingen hebben plaatsgevonden. Om op de hoogte te blijven van onze gebruiksvoorwaarden, raden we u aan om de Smartson-website te bezoeken.