Zoek

Privacybeleid

 

Smartson Consumer Services AB (Smartson), orgnr: 556580-0157, is er verantwoordelijk voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het toepasselijke recht gebeurt. Dit beleid is van kracht vanaf 25.05.2018. Het is vrijwillig om het privacybeleid van Smartson te accepteren en Smartson uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder dat er persoonsgegevens voor verdere verwerking door Smartson worden overgedragen, heeft u niet de mogelijkheid om deel te nemen als tester of om volledig gebruik te maken van onze dienst.

Dit beleid is van toepassing ongeacht welke eenheid u gebruikt voor toegang tot onze dienst. Informatie die wij verzamelen omvat onder andere dergelijke informatie die u invult wanneer u contact met ons opneemt, of als u wilt deelnemen aan een van onze activiteiten of gebruik maakt van onze diensten. Wij kunnen ook informatie verzamelen die niet is beschreven in dit beleid via onder andere uw toestemming in die bepaalde gevallen.

Verwerking van persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Regels voor hoe bedrijven persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken worden vanaf 25 mei 2018 geregeld door de gegevensbeschermingsverordening AVG, die hetzelfde is voor alle EU-lidstaten. Het doel van de nieuwe wet is, onder andere, bevordering van de vrije concurrentie en het voor bedrijven gemakkelijker maken om uit te breiden in de Europese Unie doordat de regels voor hoe persoonsgegevens moeten worden verzameld en verwerkt hetzelfde zullen zijn in de gehele EU. Een belangrijk doel van de gegevensbeschermingsverordening is iemands recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. De nieuwe wet legt onder andere strenge eisen op aan het bedrijfsleven over hoe het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens moet plaatsvinden. Alles is natuurlijk niet nieuw, maar veel van hoe we persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken is al geregeld, maar wat is toegevoegd, is onder andere dat zelfs zogenaamde ongestructureerd materiaal is opgenomen in de eisen aan hoe persoonsgegevens gebruikt kan worden.

Persoonsgegevens

Dit beleid beschrijft de soort informatie die wij verzamelen en hoe we de informatie gebruiken en beschermen. Hier staat ook wat te doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen in verband met bezoeken aan onze website wilt en hoe u informatie kunt wijzigen die u al ons heeft gegeven. Het beleid is alleen van toepassing op deze website en geen andere websites gekoppeld aan deze site. Wanneer naar de website gaat, gaat u ermee akkoord dat de Zweedse wet van toepassing is in alle zaken die zich met betrekking tot het gebruik en de inhoud van deze website voordoen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens met inbegrip van uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en geslacht. We kunnen andere gegevens wanneer dat nodig is voor de huidige campagne met betrekking tot het product en hoe testers worden geselecteerd.

Andere informatie die we kunnen verzamelen

Wij gebruiken cookies (eigen cookies en cookies van derden) of vergelijkbaar om andere informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zie http://smartson.nl/cookies/.

Zo gebruiken we uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u aan ons op deze website verstrekt, zullen we gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens werden verstrekt, bijvoorbeeld deelname aan enquêtes of deelname als tester, om producten en diensten te ontvangen en testen, of om aan uw eventuele vragen te beantwoorden. Betalingsgegevens in verband met campagnes waar u een aankoop van het product doet ,worden verzameld om uw aankoop te kunnen te voltooien. We hebben zelf geen toegang tot gegevens met betaalkaarten of creditcards, want ze worden verwerkt door externe partijen. We kunnen de gegevens ook gebruiken voor het doel dat vermeld is op de website waar u uw persoonsgegevens invoert.

We kunnen de gegevens gebruiken die u verstrekt (onder andere e-mailadres, postadres, telefoonnummer) om contact met u op te nemen.

Wij delen geen persoonsgegevens die wij met onze klanten of andere derden verzamelen tenzij de activiteit dit vereist.

Smartson kan samenwerken met derde dienstverleners voor het uitvoeren van opdrachten namens Smartson, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van IT-diensten, beheren en analyseren van informatie. Dit kan betekenen dat leveranciers zowel binnen de EU/EER als buiten EU/EER toegang tot uw persoonsgegevens krijgen. Deze zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en deze leveranciers hebben niet het recht uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan wat nodig is voor u om onze dienst te gebruiken.

Wij verzoeken u erop te letten dat in het geval wij door de overheid of wetgeving of op grond van een huiszoekingsbevel, dagvaarding, rechterlijk bevel of soortgelijke verzocht worden om uw persoonsgegevens over te dragen, wij dat zullen doen.

Doel en basis voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens op basis van de belangenafweging verwerken. Het gaat hierbij om onder andere ons belang om u een dienst te kunnen leveren, onze producten en diensten op de markt te brengen en onze dienst te verbeteren en ontwikkelen. Smartson kan persoonsgegevens ook verwerken die u verstrekt op basis van expliciete toestemming, bijvoorbeeld om een selectie te kunnen maken bij het verzoek om deelname aan een activiteit, om contact met u te kunnen opnemen voor ondersteuning en om uw persoonsgegevens over te kunnen dragen aan derden, bijvoorbeeld een distributiepartner om het product aan u te kunnen leveren.

Toestemming geldt ook voor het feit dat Smartson uw profiel kan gebruiken om relevante belangengroepen te kunnen opbouwen voor marketingdoeleinden, met u te communiceren in sociale netwerken waar uw persoonlijke informatie wordt gebruikt om te communiceren met de functies van sociale netwerken van de derde partij. U kunt meer te weten komen over de functies en welke profielgegevens wij over u kunnen krijgen en hoe u te werk kunt gaan om de gegevensoverdracht te voorkomen door het integriteitsbeleid van de desbetreffende sociale netwerken door te lezen.

Zoals eerder heeft u het recht om zich af te melden voor onze nieuwsbrief en andere informatie van ons. U heeft het recht om bezwaar te maken in het geval wij onze verwerking baseren op een belangenafweging. U heeft ook het recht om toestemming in te trekken en u heeft het recht op zogeheten dataportabiliteit en ook in sommige gevallen om uw gegevens te laten verwijderen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig is gelet op het doel van de verwerking. Dit betekent dat verschillende gegevens gedurende een verschillende periode kunnen worden opgeslagen. Zolang u zich abonneert op onze dienst, slaan we sommige van uw persoonlijke gegevens op. In gevallen er wettelijke vereisten zijn voor het opslaan van gegevens voor langere tijd, dan volgen wij die wetgeving. Boekhoudwetgeving is een voorbeeld van wetgeving die zegt dat bewijs moet worden opgeslagen voor een langere periode.

Gegevensbeveiliging

We nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle identificeerbare persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan toegangsbeperkingen om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen.

We volgen de algemene normen inzake gegevensbeveiliging en om de informatie te beschermen die u met ons deelt. Dit geldt zowel in de overdracht, de verwerking en de opslag. U moet weten dat geen enkele overdracht van informatie via het internet 100% veilig is. We streven er voortdurend naar om geaccepteerde bedrijfspraktijken te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, maar wij staan niet in voor volledige veiligheid.

Wijzigingen in ons beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of te verwijderen wanneer en hoe wij het geschikt achten. Wij hebben het recht om een nieuw beleid op deze website te plaatsen en wij raden u aan deze website vaak te bezoeken om op de hoogte blijven.

Contact

Wij beschermen uw persoonlijke integriteit op deze website. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen heeft of onzeker bent over iets met betrekking tot dit beleid. Dat geldt ook voor meldingen van schendingen van het beleid, of voor het corrigeren of bijwerken van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens: Smartson Consumer Services AB, Industrigatan 4A, 112 26 Stockholm, of e-mail support@smartsontestpilot.zendesk.com of bel naar 08-545 201 60. U kunt altijd een kopie opvragen van de gegevens die wij over u hebben.

Als u ontevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Smartson is een onafhankelijke particulier media- en testbedrijf dat in 1999 is opgericht.